Dimence Groep: medewerkers praten mee over beleid

Dimence Groep biedt geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Oost-Nederland. De circa 2.300 medewerkers hebben jaarlijks contact met zo’n veertigduizend cliënten. HRM-manager Diana Schiele vertelt hoe Dimence Groep medewerkers motiveert en betrekt.

Wat doet u om medewerkers te motiveren?
Ons motto is ‘Dimence Groep helpt mensen ontwikkelen’. Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen; zowel onze cliënten als onze medewerkers. Om de medewerkers te motiveren, bieden wij hen een breed scholingspakket en stimuleren we de interne doorstroming. Ook betrekken we hen bij de vorming van nieuw beleid.”


Hoe doet u dat, medewerkers betrekken bij beleidsvorming?
“Het traject ‘Beleid Maken We Samen (BMWS)’ bestaat vijf jaar. Vroeger informeerde het managementteam medewerkers over beleidsveranderingen. Tegenwoordig praten medewerkers hierover mee, bijvoorbeeld in een projectgroep of bij een dialoogbijeenkomst. In sommige gevallen beslissen de medewerkers ook mee. Het beleid is hierdoor beter afgestemd op de dagelijkse praktijk.”


Wat zijn uw ambities?
“Ik ben blij met wat we tot nu toe hebben bereikt. Het meepraten is steeds meer een standaard onderdeel van de dagelijkse praktijk. Het succes van BMWS kent twee kanten. Aan de ene kant geven leidinggevenden hun medewerkers de ruimte om mee te denken, en aan de andere vragen wij eigen initiatief van de medewerkers. Op deze twee aspecten gaan we ook de komende tijd volop inzetten.”

Uw verhaal in Vitaal Kwartaal?

Neem contact met ons op

"Doordat onze medewerkers meepraten over het beleid, voelen zij zich meer betrokken bij de organisatie."

Wilt u weten hoe u uw medewerkers (nog meer) kunt motiveren? Neem dan contact met ons op. 

Mail uw vraag

Uw verhaal in Vitaal Kwartaal?

Heeft u een interessant verhaal dat u graag wilt delen? Neem contact met ons op en misschien staat u in de volgende editie van Vitaal Kwartaal.