In het nieuws

Babyboomers geven online meeste geld uit

Pen, papier en loep

Lees meer

Pensioenafspraken zware beroepen niet nagekomen

Lees meer

Robots kunnen niet alles overnemen

Lees meer

Pensioenafspraken zware beroepen niet nagekomen

In het pensioenakkoord van 2011 werd de AOW-leeftijd verhoogd. Ook maakten sociale partners en het kabinet afspraken over hoe mensen met fysiek zware beroepen zouden worden ontzien.


Veel van deze maatregelen zijn niet of nauwelijks doorgevoerd. De flexibele AOW, waarbij werknemers zelf kunnen bepalen wanneer zij met pensioen gaan, is er nooit gekomen. Ook van de bij- en omscholing voor mensen in zware beroepen is weinig terecht gekomen.


Agnes Jongerius, destijds als FNV-voorzitter bij de onderhandelingen betrokken, riep in Dagblad Trouw het nieuwe kabinet op om hier nog eens kritisch naar te kijken.

Bron: trouw

Robots kunnen niet alles overnemen

Media schrijven vaak over robotisering. De verwachting is dat veel mensenwerk in de toekomst automatiseert. Hoe snel deze ontwikkeling zal gaan is moeilijk in te schatten. Het duurt bijvoorbeeld nog een flink aantal jaren voordat er alleen nog maar zelfrijdende taxi’s rondrijden.


Wat wél duidelijk is, is dat de aard van werk zal veranderen. Werkzaamheden die niet kunnen worden geautomatiseerd, hebben vaak een sociaal, probleemoplossend of organisatorisch karakter.


Het is dus verstandig dat werknemers met deze niet te automatiseren competenties en vaardigheden aan de slag te gaan. Denk aan creativiteit, aanpassingsvermogen, sociabiliteit, plannen en organiseren, assertiviteit, klantgerichtheid, ondernemerschap en samenwerken.


Bron: managersonline
​​​​​

Babyboomers geven online meeste geld uit

Je zou misschien verwachten dat oudere generaties minder geneigd zijn om online te winkelen dan jongere generaties.


Niet is minder waar. De generatie babyboomers (1940 tot 1955) winkelt net zo vaak online als de millennials (1985 tot 2000). Ook geven babyboomers meer geld uit dan de generatie X (1955 tot 1970) en de millennials. Dat blijkt uit het wereldwijde onderzoek Global Online Consumer Survey 2017 van KPMG.


Babyboomers gaven in 2016 gemiddeld 203 dollar per aankoop uit, voor de generatie X is dit 190 dollar en voor de millennials 173 dollar.


Bron: kpmg