Hoe herkent u stress bij uw medewerkers? 

Door signalen tijdig te herkennen, kunt u eerder ingrijpen

Veel medewerkers hebben stress zonder dat de leidinggevende dit door heeft. Hoe eerder (werk)stress wordt herkend, hoe eerder het aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door dit als vast onderdeel mee te nemen bij persoonlijke werkbesprekingen. 

Bron:
* Verhue D, Nijkamp R & Kuijpers T (2014). Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder werkgevers en werknemers. Veldkamp/Ministerie van SZW.


Veldkamp heeft in 2014 in opdracht van het ministerie van SWZ een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de beleving van werkstress. Hiervoor zijn zowel leidinggevenden (n = 1.509) als medewerkers (n = 1.519) geënquêteerd.