Uw collega werkgever aan het woord

Goma: de helft minder verzuim in één jaar tijd.

Foppe Atema

Van 6% verzuim naar 3% binnen een jaar. Dat lukte Goma, ‘Onze nieuwe aanpak is inderdaad een groot succes. Onze verzuimcijfers zien er een stuk beter uit. Maar wat ik belangrijker vind, is dat het betekent dat mijn medewerkers gezonder zijn’, vertelt Foppe Atema, directeur bij Goma.

Verzuimscan
Bewegen Werkt, partner van Nationale-Nederlanden, voerde vorig jaar een verzuimscan uit bij Goma. Hiermee werden de belangrijkste aandachtspunten achterhaald. ‘Rood en oranje in de scan betekende dat er actie nodig was’, legt Foppe Atema uit. ‘Zo zijn sommige medewerkers persoonlijk benaderd door Bewegen Werkt om problemen aan te pakken’.


Structurele aandacht
Ook bedrijfsbrede aandachtspunten pakt Goma nu structureel op. In functioneringsgesprekken vragen de leidinggevenden sinds de scan of medewerkers genoeg zelfstandigheid en uitdaging in hun werk vinden. Ook leefstijlfactoren zijn onderdeel van het gesprek. 

Vroege signalering
‘Voor een aantal van deze verzuimrisico’s hadden we tot nu toe niet altijd structureel aandacht. We kunnen problemen nu veel eerder signaleren en bijvoorbeeld de bedrijfspsycholoog inschakelen om een medewerker verder te helpen’, aldus de directeur van Goma.


Aandacht geven = verbeteren
Het verzuim is niet alléén dankzij de verzuimscan van Bewegen Werkt zo hard gedaald. ‘Goma heeft ook een oplossing gevonden voor een aantal langdurig zieken, dus dat draagt zeker bij. Maar zoals ik altijd zeg: Als je extra aandacht aan iets geeft, zie je verbetering. En dat is nu ook het geval’.

Goma:
​Maatwerk in Plaatwerk

Goma is een internationaal opererende toeleverancier van staalplaten. Het bedrijf, gevestigd in Hengelo, levert zowel halffabricaten als complete producten. Goma werkt met geavanceerde machines, maar zelfs de beste machines zijn nutteloos als ‘de mens erachter’ er niet mee weet om te gaan. Er werken daarom circa 100 goed opgeleide en ervaren vakmensen bij de staalplaatverwerker.

Bewegen werkt

Bewegen Werkt richt zich op het verbeteren van gezondheid, productiviteit, werkvermogen en leefstijl. Hierbij staat bewegen centraal. Bewegen Werkt is een jonge en dynamische organisatie, die erg betrokken is bij haar klanten en een persoonlijke aanpak heeft. Kwaliteit en onderzoek staan hoog in het vaandel; diensten zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en onderzoek.