De re-integratie-specialist van Keerpunt ondersteunt u bij het verkorten van verzuim

Keerpunt

De snelste weg naar duurzaam herstel

Eén van uw werknemers wordt ziek. De re-integratiespecialist van Keerpunt ondersteunt u en uw werknemer bij het verkorten van het verzuim. Een vaste casemanager zet de re-integratie in gang en zoekt naar de beste oplossing voor een spoedig en duurzaam herstel. Voor dit herstel biedt Keerpunt verschillende diensten op maat aan.

Psychosociale begeleiding

Psychische klachten zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een hoge werkdruk, een lastige privésituatie of onduidelijke taken en verantwoordelijkheden op het werk. Door deze klachten vroegtijdig te herkennen en hierover in gesprek te gaan, voorkomt u langdurig ziekteverzuim.


De re-integratiespecialisten van Keerpunt kunnen u hierbij helpen. Is er een probleem, en komt de werknemer er zelf niet meer uit? Dan biedt Keerpunt psychosociale begeleiding door de beste gespecialiseerde behandelcentra.

Houding- en bewegingsadvies

Klachten aan rug, nek en schouders kunnen ontstaan door een verkeerde houding, fysiek zwaar werk of repeterende bewegingen. De re-integratiespecialist van Keerpunt kan een werkplekonderzoek uitvoeren met een ergonoom en bewegingsdeskundige.


Deze begeleidt de werknemer van begin tot eind om snel en vooral duurzaam weer aan het werk te kunnen. De werknemer krijgt zo een goed inzicht in zijn eigen beweeggedrag en krijgt handvatten mee om deze klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.  

Mediation

Is er een conflict tussen werkgever en werknemer, dan biedt Keerpunt de diensten van professionele mediators. Een mediator brengt betrokkenen met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Hieraan voorafgaand voert de mediator aparte gesprekken met werkgever en werknemer.


Tijdens het traject stelt de mediator zich onafhankelijk en onpartijdig op, en brengt ruimte en rust. In negen van de tien gevallen biedt mediation binnen zes weken een oplossing.