Edith Wesseling

Veilig en gezond voor cliënt en medewerker

Activite

Activite is een zorginstelling die zowel intra- als extramurale zorg biedt. De zorgmedewerkers doen fysiek zwaar werk, zoals transfers van cliënten en hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit kan leiden tot overbelasting, bijvoorbeeld van rug of schouders. Hulpmiddelen om het werk te verlichten werden niet door alle medewerkers gebruikt. Eva van den Berg, coördinator Arbo, Verzuim en Re-integratie bij Activite, vertelt hoe een cultuuromslag is gerealiseerd.

Aandacht voor cliënt en medewerker
Hulpmiddelen zoals een tillift en glijzeil verlichten het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aanzienlijk. Het management van Activite moedigt het gebruik hiervan daarom ook al jaren aan. Toch gebruikten niet alle medewerkers deze hulpmiddelen. Eva: “Sommige medewerkers vonden het gebruik van hulpmiddelen gewoon niet praktisch. Anderen hadden te maken met cliënten die dit eng of onprettig vonden.”


Veiligheid cliënt als uitgangspunt
Het managementteam van Activite besefte dat er een cultuuromslag nodig was. Met een aantal medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie is er een nieuwe aanpak ontwikkeld en ingevoerd. Omdat ‘de cliënt’ bij de zorgmede­werkers centraal staat, was de veiligheid van de cliënt het uitgangspunt.


Continue aandacht
Aan de hand van een checklist bespreekt de zorgmedewerker met een cliënt wat nodig is voor goede en veilige zorg. Ook de benodigde hulpmiddelen worden besproken. In specifieke of lastige situaties kan de zorg­mede­werker terecht bij één van de intern opgeleide experts. De experts brengen het onderwerp ook continu onder de aandacht bij de zorgmedewerkers. Eens in de drie jaar worden alle zorgmedewerkers getoetst op hun kennis en vaardigheden met betrekking tot veilig werken in de zorg.


Resultaat
Activite gebruikt de aanpak nu ruim tweeënhalf jaar. Omdat er veel aandacht is besteed aan het creëren van intern draagvlak, is de aanpak goed geland bij de medewerkers. Eva: “De aanpak levert veiligheid en gezondheid voor cliënt én medewerker. Onze medewerkers zijn tevreden, en dat straalt uit op onze cliënten!”

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid in de zorg? Neem dan contact met ons op.

"Een checklist maakt goede en veilige zorg bespreekbaar"

Mail uw vraag