"Door motivatieproblemen vroegtijdig aan te pakken, voorkom je verlies aan productiviteit."

'Ken de persoonlijke drijfveren van een medewerker'

Dagelijks ondersteunt Yvonne Stomphorst medewerkers van grote en kleine bedrijven met psychische problemen. Signalen zoals regelmatig te laat komen, meer fouten maken of vaker weerstand bieden duiden vaak op een verminderde motivatie. Dit kan leiden tot een lagere arbeidsproductiviteit.

"Door motivatieproblemen vroegtijdig aan te pakken, voorkom je verlies aan productiviteit."

Vroeg signaal
Yvonne werkt bij Shared Ambition, een organisatie die gespecialiseerd is in psychologische ondersteuning van werkgevers en medewerkers. Als een medewerker niet lekker in zijn vel zit op het werk, komt dit vaak tot uiting in de vorm van motivatieproblemen. “Door dit vroegtijdig aan te pakken, kun je erger voorkomen. Daarom raad ik werkgevers aan om tijdig aan de bel te trekken.”


Aanpak op maat
Yvonne brengt bij een motivatievraagstuk ook de minder zichtbare drijfveren van een medewerker in kaart. Dit inzicht creëert vaak meer begrip voor de situatie. “Mensen hebben verschillende behoeften, daarom is een persoonlijke aanpak nodig. Ik onderscheid vier soorten medewerkers: de sfeervolle collega, de gestructureerde medewerker, de competitieve expert en de ondernemende vernieuwer. De gestructureerde medewerker motiveer je met afgebakende taken en duidelijke verwachtingen, terwijl de competitieve expert graag erkenning wil krijgen voor zijn werk.”


Betrokkenheid van de werkgever
Yvonne vindt het belangrijk dat de werkgever nauw betrokken is bij een traject. “Een motivatieprobleem van een medewerker kan bij een werkgever ook onbegrip en stress oproepen. Het is goed om dit gezamenlijk te bespreken. Hierdoor creëer je wederzijds begrip. Op deze manier begeleiden we bij Shared Ambition werkgever en medewerker naar een betere werksituatie.”​


Bent u benieuwd of Shared Ambition u ook kan helpen? Neem gerust contact met ons op.

Yvonne Stomphorst is psycholoog Arbeid & Gezondheid bij Shared Ambition. Shared Ambition is een landelijke provider van psychologische interventies, psychologisch onderzoek, coaching en training voor mensen die mentaal uit balans zijn. Shared Ambition is één van de vaste dienstverleners van Keerpunt, het re-integratiebureau van Nationale-Nederlanden.

Overzicht: de vier soorten medewerkers en hun behoeften


Sfeervolle collegaGestructureerde werknemerCompetitieve expertOndernemende vernieuwer
Behoefte
 • Samenwerken met 'fijne collega's'
 • Zekerheid eigen rol in bedrijf
 • Gezien worden
 • Erkenning
 • Uniek zijn
 • Afwisseling
 • Ontwikkeling en zelfstandigheid
Do's
 • Zorg dragen
 • Aan zichzelf laten denken
 • Scheppen van saamhorigheid
 • Stap voor stap regelmatig informeren
 • Rol geven in het proces
 • Informeren
 • Erkenning geven
 • Afspraken zeer goed vastleggen
 • Gelijk doorpakken
 • Richting geven
 • Inspireren tot groei
Don'ts
 • Resultaat boven mensen stellen
 • Isoleren
 • Emotioneel onbereikbaar zijn
 • Onduidelijk of niet concreet zijn
 • Contact verliezen
 • Foutieve informatie geven
 • Miskenning uniciteit
 • Nadruk op emotionele zorg
 • Begrenzen
 • Praten in problemen
 • Verandering uitstellen
 • Afhankelijk laten voelen

Mail uw vraag