‘Je geluksgevoel is een optelsom’

Interview: Balt Leenman

De maakbaarheid
van geluk

Bevlogen medewerkers zijn productiever en hebben een geringer ziekteverzuim. Veel werkgevers vragen zich dan ook af hoe ze bevlogenheid op de werkvloer kunnen stimuleren. We spreken erover met Balt Leenman, partner bij softwarebedrijf g‑company. Hij heeft zich verdiept in hoe je het werkplezier van werknemers kunt vergroten. Het verhaal van een bevlogen manager over de maakbaarheid van geluk.

Meer werkplezier door te doen waar je goed in bent

Als je de Atoomclub in Utrecht binnenstapt, dan zindert het van de energie. Een bedrijfsverzamelgebouw dat zich profileert als ‘clubhuis voor vergaderen en werken’. Het past bij het innovatieve karakter van g-company dat nieuwe technologie implementeert. Pand en bedrijfsfilosofie sluiten naadloos op elkaar aan.


Staand in een trendy coffeecorner vertelt Balt over het bereiken van meer werkplezier. ‘Wij zijn actief op het gebied van born in the cloud-technologie zoals Google en Salesforce. Wij zetten techniek in op een slimme manier. Techniek kan heel veel overnemen, waardoor werknemers kunnen doen waar zij goed in zijn en meer plezier in hun werk ervaren.’

‘Geluk is voor 40% door eigen keuzes te beïnvloeden’

Belang van intrinsieke motivatie en vrijheid

Je geluksgevoel is een optelsom; zowel van bezit zoals een mooi huis, als van je persoonlijke situatie zoals het hebben van goede vrienden. De meningen zijn verdeeld over hoe groot de persoonlijke invloed is op geluk. Voor Balt is het helder dat geluk maakbaar is. Hij ziet daarbij ook een rol voor de werkgever. Het boek Drive van Daniel Pink is voor hem een belangrijke inspiratiebron.


Balt: ‘Pink beschrijft de drie essentiële aspecten die mensen motiveren. Om te beginnen, is dat purpose, zingeving. Werknemers willen graag werken voor een mooie organisatie waarmee zij zich kunnen identificeren. Het tweede aspect is mastery, meesterschap. Het staat voor de intrinsieke motivatie om goed te zijn in datgene waar werknemers voor staan. Als werknemers zich inzetten op hun kerncompetentie, dan hoeft niemand ze te vertellen wat ze moeten doen. Dat willen ze dan zelf heel graag.’


‘Tot slot is dat autonomy, eigenaarschap. Het is heerlijk om je werk op jouw eigen manier te mogen doen. Het gaat om het eindresultaat en de impact die je maakt. Dat geeft veel voldoening. Ik heb gemerkt dat het mij en mijn collega’s veel meer levensgeluk geeft als je mag excelleren op je kernkwaliteiten.’

Als manager de horizon blijven verbreden

Balt benadrukt de voorbeeldrol die een manager heeft. ‘Straal je uit dat je het naar je zin hebt? Ook managers hebben een accu die zij bij tijd en wijle moeten opladen om daarna weer veel te kunnen geven en een inspirerend voorbeeld te kunnen zijn.’

‘Geld maakt niet gelukkig,
maar een geldtekort wel ongelukkig’

De vraag naar hoe hij dat zelf doet, maakt een bevlogen verhaal los over een startup die hij is gestart in Kenia. ‘Daar heb je hoogopgeleide jonge professionals met prima toegang tot het internet. In hele gebieden zijn er geen wegen of elektriciteits­voorzieningen, maar er is wel internetbereik. We hebben met een aantal vrijwilligers van g-company een startup geïnitieerd om Salesforce-projecten te realiseren. Hiermee creëren we in Kenia structureel banen en ontstaat er voor het team daar een stabiele toekomst. Het was een grote droom om dit te doen.’


Het werk in het buitenland leert hem ook te relativeren. ‘Ik leer veel van de Afrikanen, het verrijkt mij. Een groot verschil is dat we het in Nederland hebben over ‘ik’ en in Afrika hebben ze het over ‘wij’. Ze zijn minder bezig met zichzelf en met wat je hebt. Zij delen veel meer en werken vaak beter samen. Je hebt daar het gevoel opgenomen te worden in een familie. Dat raakt mij enorm. Ik ervaar het iedere keer als ik daar ben. Economische welvaart maakt niet per definitie gelukkig. Geld maakt niet gelukkig, maar een geldtekort wel ongelukkig, dat is het.’

Wat is duurzaam geluk?

De vraag is of er ook wetenschappelijke onderbouwing is van de maakbaarheid van geluk. Balt baseert zich op Sonja Lyubomirski die daarover heel stellig is in haar boek De maakbaarheid van het geluk. Zij geeft aan dat geluk voor 40% door eigen keuzes is te beïnvloeden. In haar onderzoek beschrijft ze een twaalftal strategieën die helpen bij het vergroten van je persoonlijke geluk.


Balt vindt het boek een aanrader. ‘Het is heel toegankelijk voor iedereen die zich er verder in wil verdiepen. Iedereen wil wel een beetje gelukkiger zijn. Veel mensen zoeken het in de verkeerde dingen. Denken dat ze gelukkiger worden als ze de Postcodeloterij winnen. Of ze willen CEO worden van een groot bedrijf. En als je dat bent geworden, erachter komen dat je huwelijk eraan onderdoor gegaan is en je nog nauwelijks vrienden hebt. Dan ben je wel CEO, maar nog steeds niet gelukkig. Wat duurzaam geluk is? Van belang is dat je de meeste aandacht blijft geven aan de mensen die het dichtst bij je staan. Dan kun je heel lang door.’

Deel dit artikel