'Door gebrek aan tijd krijgt personeelsmanagement vaak niet de aandacht die het verdient.'

Praktijkmanager voorkomt dagelijkse ergernissen

Het ontbreken van een planning, werkafspraken, personeelsbeleid of goede interne communicatie. Het zijn zaken die tot ergernis kunnen leiden in een huisartsenpraktijk. 'In zo’n geval is iemand als ik hard nodig!', zegt Klara Knapen, praktijkmanager en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM).

Klara werkt als praktijkmanager bij drie huisartsenpraktijken. Ook is ze docent bij de opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg. 'Die opleiding ging vorig jaar van start', zegt ze. 'We zagen dat er te weinig gekwalificeerde praktijkmanagers beschikbaar waren. Met een aantal mensen, waaronder een docent binnen de huisartsenopleiding, hebben wij het lesmateriaal ontwikkeld.'


Toegenomen werkdruk

De opleiding voorziet in een behoefte. 'De specifieke eisen van zorgverzekeraars en de overheid over de manier van zorgverlening en administratie leiden tot extra werkdruk in de praktijk. Daarom nemen praktijken en zorgcentra een praktijkmanager in dienst', licht Klara toe. In 2016 kregen 56 praktijkmanagers hun diploma en eind 2017 verwacht Klara ongeveer 80 nieuwe praktijkmanagers te hebben opgeleid.


Personeelsmanagement

Naar schatting heeft ongeveer een kwart van de ruim 5.000 huisartsenpraktijken een praktijkmanager. 'Bij de praktijken die niet over een praktijkmanager beschikken, wordt het extra administratieve en organisatorische werk meestal verdeeld. De huisarts doet vaak het meest, ook de financiën', zegt Klara. 'Het zijn taken bovenop de primaire zorgtaak van de huisarts. De arts moet prioriteiten stellen, waardoor personeelsmanagement vaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Een praktijkmanager kan uitkomst bieden. Als je het personeelsmanagement goed regelt, voorkom je dagelijkse ergernissen en verbeter je daarmee ook de kwaliteit van de zorg.'


Duizendpoot

'Grote huisartsenpraktijken en zorgcentra nemen een praktijkmanager vaak voor meerdere dagen in dienst. Bij de gemiddelde praktijk is vier tot zes uur per week vaak voldoende', aldus Klara. Het takenpakket van de praktijkmanager omvat contracten met de zorgverzekeraars, financieel management, het jaarplan, declaraties, ICT, personeelsbeleid en zelfs zorgvernieuwing. “De praktijkmanager kan ook op zorgvernieuwing sturen, op voorwaarde dat dit niet van medische aard is', zegt Klara. 'Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een praktijkondersteuner ook de ouderenzorg kan doen. De praktijkmanager bekijkt of de ondersteuner voldoende is opgeleid en of het rendabel is. Bij een zorginhoudelijke afweging betrekt de praktijkmanager de huisarts.'


Functieprofiel

Grofweg bestaat het werk van de praktijkmanager dus uit de coördinatie van alle zaken in de huisartsenpraktijk, met uitzondering van zaken van medische aard. Een gedetailleerd functieprofiel van een praktijkmanager is volgens Klara nodig. Dit stimuleert volgens haar het inzetten van praktijkmanagers. Bovendien draagt zo’n functieprofiel ertoe bij, dat zorgverzekeraars dit ondersteunen.  'De Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagement (NVvPM) werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO) en het netwerk van eerstelijns zorgverleners aan de precieze taakomschrijving van een praktijkmanager, inclusief een functiewaardering binnen de cao', zegt Klara.


Rol van zorgverzekeraars

Klara heeft er het volste vertrouwen in dat de opleiding tot praktijkmanager verder gaat groeien. 'Zorgverzekeraars Achmea, Menzis, Friesland en Eno geven een vergoeding aan praktijken die een praktijkmanager in dienst hebben. In de regio’s waar deze verzekeraars actief zijn, zijn er meer praktijkmanagers. Beneden de rivieren blijft het aantal praktijkmanagers nog achter, maar dat gaat veranderen als ook de grote zuidelijke zorgverzekeraars CZ en VGZ, vergoedingen gaan geven. Dat gaat waarschijnlijk in 2018 gebeuren. We hebben al een opleidingsgroep in Eindhoven, dus wij zijn er klaar voor!'

Klara Knapen is praktijkmanager en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM)

Wilt u meer weten over de rol van een praktijkmanager?

Mail uw vraag