“Diversiteit leidt tot voortdurende verbetering van onze dienstverlening"

Beste horeca-ondernemer,

Opeenvolgende generaties houden een organisatie bij de tijd. Als mensen van verschillende leeftijden goed samenwerken, wisselen zij kennis en vaardigheden uit, blijft ervaring behouden en zorgt nieuw bloed voor een frisse blik. Inmiddels werken er in veel horecazaken vier generaties op de werkvloer, waarbij de authentieke generatie Y (geboren tussen 1985 – 2000) het sterkst vertegenwoordigd is.

Niet leeftijd, maar kwaliteit

Bij Nationale-Nederlanden zijn deze generaties ook vertegenwoordigd op de werkvloer, maar werken we niet met een vastomlijnd generatiebeleid. Ons bedrijf is gebaat bij diversiteit, dat leidt tot voortdurende verbetering van onze dienstverlening. Bij een vacature kijken we vooral naar kwaliteit, niet persé naar leeftijd of generatie. Welk type persoon is nodig in aanvulling op het bestaande team? En welke kennis, vaardigheden, ervaring en sterke punten neemt een sollicitant mee?


Bij de oudere generatie zien we de behoefte om na te denken over de laatste werkzame jaren. Waar de ene werknemer langer door wil werken, denkt de ander erover om minder te werken tot zijn pensioen. Soms speelt de vraag of een werknemer de verantwoordelijkheid nog aan kan tot de pensioenleeftijd. Dit soort vraagstukken zijn erg persoonsgebonden. Voor de werknemer is het prettig om samen met de leidinggevende en Human Resources de persoonlijke wensen en mogelijkheden te bespreken. Voor Nationale-Nederlanden is het van cruciaal belang dat de kennis van de oudere generatie wordt overgedragen op jongere collega’s.

Generatiedynamiek

Deze Vitaal Kwartaal gaat over de dynamiek tussen de generaties en de kansen die dit biedt. Zo kunt u lezen hoe ondernemer Mariska Lindhoudt samen met haar ouders pannenkoekenhuis ’t Hof in Vlaardingen heeft opgebouwd. Ook haar dochter en nichtjes werken nu in het restaurant. Daarnaast geeft re-integratiebedrijf Keerpunt een aardig inzicht in de mogelijkheden en kansen van generatiemanagement. Hiermee kunt u zelf bepalen of en op welke manier generatiemanagement binnen uw horecabedrijf past.


Ik wens u veel leesplezier,


Marion Dobbelaar

Marion Dobbelaar is senior HR consultant bij Nationale-Nederlanden Inkomen.

Heeft u vragen over dynamiek tussen verschillende generaties op de werkvloer? Neem contact met ons op.

Mail uw vraag