Fysieke belasting in de horeca

Fysieke overbelasting veroorzaakte in 2014 dertig procent van het ziekteverzuim. Dat blijkt uit de brancherapportage van het Horeca Verzuimloket.  


Hieronder ziet u in het percentage ziekteverzuim door fysieke overbelasting per leeftijdscategorie.

Bron: Nationale-Nederlanden (2014). Brancherapportage Horeca Verzuimloket