Hoe veilig en gezond is uw horecabedrijf?

55%
had in 2016
geen RI&E

600
slachtoffers per dag van een
arbeidsongeval

1/3

van arbeidsongeval
slachtoffers is (tijdelijk)

arbeidsongeschikt

RI&E

verhoogt de

productiviteit

1 miljoen

Nederlanders hebben last van burn-out klachten

Werkstress

is de grootste oorzaak van

psychisch verzuim

Een veilige en gezonde werkomgeving verlaagt het verzuim en geeft een hogere productiviteit. Een risico-inventarisatie en ‑evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s op de werkplek. Het gaat hierbij om lichamelijke én psychische risico’s. Een RI&E is het startpunt voor een gerichte verbetering van de arbeids­omstandigheden.

Belangrijkste risico’s in de horeca

Volgens de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de belangrijkste arbeidsrisico's in de horeca:

  • fysieke belasting (zoals tillen)
  • hoge werkdruk
  • agressie en geweld
  • geluid
  • gevaarlijke stoffen (heet water, vet, olie, schoonmaakmiddelen)
  • arbeid door jongeren


Daarnaast zijn in keukens knellen, snijden, pletten en uitglijden belangrijke punten van aandacht. (bron)

Extra aandacht voor uitzendkrachten in de horeca

Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat uitzendkrachten in de horeca extra aandacht vragen. Maar liefst 27% van de uitzendkrachten in de horeca wordt niet goed voorgelicht over de risico’s. (bron)

RI&E verhoogt de productiviteit van werknemers

Hogere werknemerstevredenheid leidt tot hogere productiviteit en minder verloop. Daarmee draagt RI&E ook bij aan structurele kostenbesparingen met lagere verzuimkosten en minder proces­onderbrekingen, zoals het vervangen van personeel. (bron)

Definitieve wijzigingen per 1 juli 2018

Een RI&E is wettelijk verplicht sinds 1994. De wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 heeft 2 gevolgen voor de RI&E.


  • Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/ arbodiensten voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de vernieuwde Arbowet.
  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten per 1 juli 2018 één of meerdere preventie-medewerkers aanstellen.

Deel dit artikel