‘Werknemers die goed in hun vel zitten, stralen dat ook naar onze gasten uit.’

In de praktijk: Holland Casino

Holland Casino vergroot de kansen op laag verzuim met een sterk RI&E-beleid

Bij Holland Casino is risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een belangrijke uitdaging. Het verzuim is laag: gemiddeld 3,5%. De organisatie telt 3.600 werknemers, verdeeld over veertien vestigingen en een hoofdkantoor.

Het merendeel van de werknemers werkt in de speelzalen van het casino: als croupier, achter de bar of in het restaurant bijvoorbeeld. Het is zwaar werk, met onregelmatige diensten. Bovendien moeten werknemers lang staan. Renie Majoor, beleidsmaker op het hoofdkantoor van Holland Casino en Andrew van Hoeven, HR-businesspartner van de vestiging Zandvoort vertellen u hoe zij binnen Holland Casino omgaan met RI&E.

Strakke en transparante procedures

‘Van oudsher heeft Holland Casino een hiërarchische structuur. Die gebruiken we op een hele open manier’, vertelt Andrew. En dat is niet voor niets, vult Renie aan: ‘Het gaat soms om grote bedragen op tafel. Het is daarom belangrijk dat de procedures voor werknemers én gasten transparant zijn. Bij een discussie aan tafel zegt de croupier ‘Chef!’ om de shiftleader te roepen. Wanneer die de discussie niet kan oplossen, gaat het nog een niveau hoger. Deze strakke procedures zijn voor iedereen duidelijk en zorgen voor een prettige sfeer in de speelzaal.’

De TIPS van Renie en Andrew

  • Maak het niet groter dan het is. Een risico-inventarisatie is geen doel op zich, maar een goed hulpmiddel om op een gestructureerde manier naar je organisatie te kijken. Zie het als een middel om het werk voor iedereen aangenaam en veilig te houden. 
  • Communiceer met je team over het proces en koppel de uitkomsten terug. Zowel de verbeterpunten als de bevestiging van wat er allemaal goed gaat, zijn voor werknemers belangrijk om te weten.
  • Maak gebruik van de kennis van je werknemers en betrek hen in een vroeg stadium bij de risico-inventarisatie. Zo komen alle verbeterpunten boven tafel en leidt de inventarisatie tot een plan van aanpak waar iedereen achter staat. 
  • Maak alvast voor het hele jaar afspraken om het plan van aanpak te bespreken. Zo voorkom je dat zaken blijven liggen en kun je de voortgang bijhouden.

Toetsen in de praktijk

Renie: ‘We toetsen ons beleid continu in de praktijk. Laatst kregen we bijvoorbeeld nieuwe lakens op de roulettetafels, van donkerrood naar crème. Dat heeft invloed op de verlichting die de croupiers nodig hebben om het spel goed te kunnen zien. Maar wanneer het licht verandert, moeten we ook bij beveiliging kijken of de camera’s alles nog goed registreren. Zelfs een verandering die klein lijkt, heeft veel invloed.’ ‘Klopt,’ zegt Andrew, ‘ons beleid moet aansluiten bij de praktijk. Wanneer ik van een werknemer een klacht hoor, dan doen we er altijd iets mee. Want werknemers die goed in hun vel zitten, stralen dat ook naar onze gasten uit.’

Laag verzuim met oog voor detail

Blessuregevaar is één van de grootste risico’s bij dit werk: ‘Zowel het werk aan de speeltafels, als het oplossen van storingen aan de speelautomaten is fysiek zwaar. Vandaar dat we mensen daar extra op trainen’, zegt Andrew. ‘De manier waarop croupiers de kogel geven (het rouletteballetje in het rad werpen, red.), schrijven we voor vanuit de ergonomie.’


‘Leidinggevenden trainen we ook om werknemers op hun lichaamshouding te attenderen. Van de diepte van de bar tot de hoogte van de tafels, over elk onderdeel denken we na. Zeker voor werk met onregelmatige diensten, is ons verzuim laag en daar zijn we blij mee. Gemiddeld 3,5%’, vertelt Renie trots.

‘Wanneer een werknemer door klachten uitvalt, ben je te laat. Door op tijd in gesprek te gaan, kun je samen voor een goede balans zorgen.’

Zelfbescherming

‘Soms moet je werknemers ook tegen zichzelf beschermen’, vertelt Andrew. ‘We werken met vraaggericht roosteren, waarbij werknemers hun rooster zelf plannen. Sommige werknemers roosteren zichzelf bij voorkeur op drukke momenten in, omdat ze het werk dan het leukste vinden. Maar dat is soms wel een grotere belasting.’ Renie: ‘Wanneer een werknemer door klachten uitvalt, ben je te laat. Door op tijd in gesprek te gaan, kun je samen voor een goede balans zorgen. Dus in dit geval niet alleen zaterdagavonden draaien, maar ook een dienst op woensdagmiddag bijvoorbeeld.’


Holland Casino investeert in goede preventie door werknemers bewust te maken van de risico’s. Een voorbeeld is het boekje Fit in de Nacht dat alle werknemers krijgen. Er staan fabels en feiten in over wisseldiensten met tips voor slapen en bewegen. Ook staan er recepten in die eventuele darm- en slaapproblemen bij nachtdiensten helpen voorkomen of verminderen.

‘Je kunt een RI&E zien als een verplichting, maar het kan ook een fijne bevestiging zijn van wat er allemaal goed gaat.’

Afweging

Volgens Renie en Andrew is RI&E vooral een kwestie van logisch nadenken. ‘Wanneer ik een risico-inventarisatie doe,’ vertelt Andrew, ‘neem ik altijd een ervaren werknemer mee. Ook de Ondernemingsraad betrekken we in een vroeg stadium. Vervolgens doe ik de rondgang nog een keer met een ergonoom, om inhoudelijk te kijken naar de knelpunten die we hebben geïnventariseerd. Na een verbouwing nemen we een veiligheidskundige mee, om ook naar andere aspecten van het gebouw te kijken; luchtkwaliteit en brandveiligheid bijvoorbeeld.


We doen minimaal één keer per vier jaar een volledige RI&E. Aangevuld met deelinventarisaties wanneer er tussentijds iets verandert.’ Afhankelijk van de situatie, maakt Andrew een afweging van wat nodig is. ‘Uit de laatste inventarisatie die ik heb uitgevoerd, kwamen eigenlijk geen grote knelpunten. Dat is fijn, want daardoor weten we dat we op het goede spoor zitten. Je kunt een RI&E zien als een verplichting, maar het kan ook een fijne bevestiging zijn van wat er allemaal goed gaat.’

Deel dit artikel