Professionele ondersteuning voor vitale werknemers

Re-integratiespecialist Keerpunt ondersteunt organisaties bij het verkorten van verzuim. Bijvoorbeeld door te helpen bij het gezond en vitaal houden van werknemers. Hiervoor biedt Keerpunt verschillende diensten aan.

Cursus Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Elk bedrijf moet volgens de wet minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Wat zijn de taken van deze persoon, en op welke manier kan hij zijn werk het beste inrichten? De ééndaagse cursus Preventiemedewerker geeft de benodigde basiskennis om deze functie goed in te richten en uit te voeren. 


Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor werknemers om problemen en gevoelige situaties binnen het bedrijf bespreekbaar te maken. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen, voldoet u aan uw wettelijke verplichting om werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Als u geen vertrouwenspersoon in dienst heeft, kunt u deze via Keerpunt inhuren. 


Preventief medisch onderzoek

Met een preventief medisch onderzoek (PMO) brengt u de gezondheid en het werkvermogen van uw werknemers in kaart. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt u om individuele werknemers gezonder te laten leven. Grote bedrijven gebruiken de uitkomsten ook om richting te geven aan uw vitaliteitsbeleid. Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers periodiek een PMO aan te bieden, deelname hieraan is vrijwillig. Keerpunt kan dit onderzoek voor u verzorgen.

Mail uw vraag