Tony's Chocolonely kruipt onder je huid

Uit de praktijk: Tony's Chocolonely

Dagelijks ontvangt het chocolademerk Tony’s Chocolonely een stroom aan open sollicitaties. Ondanks de sterke groei en de flinke werkdruk, kent de organisatie bijna geen natuurlijk verloop. Wat is het geheim van het eigenzinnige chocolademerk Tony’s Chocolonely?

Tony’s Chocolonely is een merk met een missie: een 100% slaafvrije chocolade-industrie. Het merk is een initiatief van journalist Teun van de Keuken, en is een aanklacht tegen de gedwongen arbeid in de cacao-productie in Afrika. Tien jaar geleden bracht hij onder de naam Tony’s Chocolonely een slaafvrije chocoladereep op de markt.


Snelle groei

De slaafvrije chocoladereep blijkt een succes en Tony’s Chocolonely groeit in sneltreinvaart. De snelle groei vraagt wel wat van de werknemers en de organisatie, beaamt Carline van Veen, People Champion bij Tony’s Chocolonely: 'Vier jaar geleden werkten er 12 mensen bij Tony’s Chocolonely, inmiddels zijn dit er 55. Als je bij ons werkt, moet je met groei en druk kunnen omgaan. Dat die druk relatief hoog is, krijgen we ook terug uit de werkpret-enquête die we twee keer per jaar uitvoeren.'


Om blij van te worden

De halfjaarlijkse enquête toont aan wat de werknemers vinden van het bedrijf, de organisatie, en hun eigen functie. 'Onze sociale missie scoort altijd het hoogst. Alle Tony’s [werknemers van Tony’s Chocolonely, red.] willen graag een bijdrage leveren aan dit sociale doel', zegt Carline. 'Daarnaast vinden onze mensen de werkcultuur prettig. We zijn ondernemend, kritisch, eigenzinnig en om blij van te worden. Onze Tony’s krijgen veel autonomie, maar moeten wel presteren. En goed samenwerken, want de groeiambities kunnen we uitsluitend samen waarmaken.'


Persoonlijke bijdrage aan bedrijfsmisse

De gemiddelde leeftijd van de werknemers is ongeveer 35 jaar, maar er werkt ook een aantal vijftigers bij Tony’s. Allemaal mensen die bevlogen zijn om het merk met een missie tot een succes te maken. 'Die betrokkenheid kenmerkt onze cultuur', vertelt Carline. 'Sommige werknemers zijn zó bevlogen, dat we ze af en toe moeten afremmen.' Tony’s Chocolonely communiceert de bedrijfsdoelstellingen op één A4-tje. Daarnaast krijgt iedere Tony vijf persoonlijke jaardoelen. 'Deze doelen geven richting en prioriteit aan het werk. En belangrijker nog: op deze manier kan iedere werknemer zien hoe hij of zij concreet bijdraagt aan onze missie. Dat stimuleert enorm.'


Ervaren mensen en starters

Groei betekent behoefte aan nieuwe processen, dus heeft Tony’s Chocolonely de laatste tijd een aantal ervaren mensen aangetrokken, zoals een IT-manager, een supply chain manager, een kwaliteitsexpert en mensen met verstand van marketing & sales. 'Zij leiden de teams waar we nu ook meer starters aan toevoegen', zegt Carline. 'We stimuleren de ontwikkeling van onze mensen. Jaarlijks organiseren we voor al onze werknemers de Chocademy. Daarnaast krijgen de Tony’s een persoonlijk ontwikkelbudget voor training, coaching of vakinhoudelijke opleidingen. En als een collega een nieuwe uitdaging zoekt, dan kan hij of zij gerust aankloppen. Samen kijken we naar de mogelijkheden.'


Waardevolle stages

Ook het inzetten van stagiairs doet Tony’s Chocolonely op basis van bedrijfsambities. Carline: 'Zowel voor de stagiair als voor Tony’s moet de stage van meerwaarde zijn. We hebben er niet veel, maar de stagiairs die we hebben, nemen we helemaal op in ons team. Binnenkort betreden we de Duitse markt en daarvoor heeft een stagiair het marktonderzoek gedaan. Een andere stagiair bekeek hoe we ons voorraadbeheer kunnen optimaliseren. Ook het stageonderzoek naar hoe we als snelgroeiende organisatie onze bedrijfscultuur kunnen bewaken, is voor ons erg belangrijk. Eén van de conclusies daaruit? Tony’s kruipt onder je huid!'

Wilt u meer weten over het werven en behouden van talent? Neem dan contact met ons op

Mail uw vraag

'Onze werknemers houden van de ondernemende, kritische en eigenzinnige werkcultuur van Tony’s.'