Een kijkje op de arbeidsmarkt

De economie leeft op en het aantal banen groeit. Eind vorig jaar telde Nederland voor het eerst sinds 2012 minder dan 500.000 werklozen.

Na een aantal jaren van een te ruime arbeidsmarkt, is de arbeidsmarkt volgens UWV nu weer normaal. Maar dat is niet in alle sectoren het geval. Waar in sommige sectoren werkzoekenden nog moeilijk een baan vinden, is er in andere sectoren sprake van een tekort aan geschoold personeel. In deze sectoren moeten werkgevers extra hun best doen om goede werknemers te vinden en te behouden. Ongeveer 1 op de 10 werkgevers heeft soms moeite om vacatures in te vullen. 


De sectoren met een krappe arbeidsmarkt zijn:

  • Techniek, bouw en industrie
  • ICT
  • Zorg
  • Economisch – financieel
  • Onderwijs
  • Transport en logistiek
  • Groen
  • Horeca

Bron: Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht (UWV, februari 2017)

Bekijk bij welke beroepen er een tekort is aan (geschoold) personeel