Verbindende generatie dominant in de zorg

Hieronder ziet u de leeftijdsverdeling van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking.


Tussen 1990 en 2014 is de gemiddelde leeftijd met vijf jaar toegenomen tot 41,2 jaar. Dit is het gevolg van de vergrijzing, maar ook van de flink toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen.

​​​​​​​

In 2014 vormden de protestgeneratie (1940 – 1955) en de verbindende generatie (1955 – 1970) 43% van de werkende bevolking. Door de vergrijzing neemt het aandeel van deze generaties op de werkvloer de komende jaren verder toe. De verschillen per sector zijn groot. Zo werken in het onderwijs en de ambtenarij relatief veel oudere werknemers. In de zorg domineert de verbindende generatie: 46% van de werknemers is tussen de 45 en 65 jaar.

Cijfers per sector