“Diversiteit leidt tot voortdurende verbetering van onze dienstverlening"

Beste huisarts,

Opeenvolgende generaties houden een organisatie bij de tijd. Als mensen van verschillende leeftijden goed samenwerken, wisselen zij kennis en vaardigheden uit, blijft ervaring behouden en zorgt nieuw bloed voor een frisse blik. Inmiddels werken er in de sector zorg en welzijn al vier, en soms zelfs vijf, generaties op de werkvloer.

Niet leeftijd, maar kwaliteit

Bij Nationale-Nederlanden zijn deze generaties ook vertegenwoordigd op de werkvloer, maar werken we niet met een vastomlijnd generatiebeleid. Ons bedrijf is gebaat bij diversiteit, dat leidt tot voortdurende verbetering van onze dienstverlening. Bij een vacature kijken we vooral naar kwaliteit, niet persé naar leeftijd of generatie. Welk type persoon is nodig in aanvulling op het bestaande team? En welke kennis, vaardigheden, ervaring en sterke punten neemt een sollicitant mee?


Bij de oudere generatie zien we de behoefte om na te denken over de laatste werkzame jaren. Waar de ene werknemer langer door wil werken, denkt de ander erover om minder te werken tot zijn pensioen. Soms speelt de vraag of een werknemer de verantwoordelijkheid nog aan kan tot de pensioenleeftijd. Dit soort vraagstukken zijn erg persoonsgebonden. Voor de werknemer is het prettig om samen met de leidinggevende en Human Resources de persoonlijke wensen en mogelijkheden te bespreken. Voor Nationale-Nederlanden is het van cruciaal belang dat de kennis van de oudere generatie wordt overgedragen op jongere collega’s.

Generatiedynamiek

Deze Vitaal Kwartaal gaat over de verschillende generaties, en de dynamiek op de werkvloer. Zo kunt u het interessante verhaal lezen van Nico van Hasselt, met 93 jaar de oudste nog actieve huisarts van Nederland. Elke dag spreekt hij gemiddeld 24(!) patiënten en hij wil van geen ophouden weten. Daarnaast geeft re-integratiebedrijf Keerpunt een aardig inzicht in de mogelijkheden en kansen van generatiemanagement. Hiermee kunt u zelf bepalen of en op welke manier generatiemanagement binnen uw praktijk past.


Ik wens u veel leesplezier,


Marion Dobbelaar

Marion Dobbelaar is senior HR consultant bij Nationale-Nederlanden Inkomen.

Heeft u vragen over dynamiek tussen verschillende generaties op de werkvloer? Neem contact met ons op.

Mail uw vraag