De Arbodienst van nu: beter voorkomen dan genezen

Peter Lijster

‘Wat veel bedrijven niet weten, is dat de Arbodienst hen ook kan helpen bij het voorkomen van uitval.’

Bij het begeleiden van zieke of re-integrerende medewerkers, roepen bedrijven vaak de deskundige hulp in van een arbodienst. Heeft u de module Dienstverlening bij Nationale‑Nederlanden afgesloten, dan kunt u samenwerken met​ ArboDuo, ArboNed of MaetisArdyn. We spraken met Peter Lijster, arbeids- en organisatiedeskundige bij MaetisArdyn, over wat u van een Arbodienst mag verwachten.

Wat heb ik als bedrijf aan de Arbodienst?
​De meeste mensen kennen de Arbodienst van het begeleiden van re-integratietrajecten. Wat veel bedrijven niet weten, is dat de Arbodienst hen ook kan helpen bij het voorkomen van uitval. Ook blijvende inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema voor ons. Als arbeids- en organisatiedeskundige help ik bedrijven met het omgaan met én het voorkomen van verzuim op organisatieniveau. Zo bekijk ik regelmatig de verzuimcijfers en de dossiers van medewerkers die al langere tijd niet aan het werk zijn. Ook onderzoek ik hoe het management en de medewerkers over hun werk denken. Vervolgens adviseer ik wat er beter kan en train ik het management en de medewerkers op specifieke zaken, bijvoorbeeld het belang van stressmanagement.


Wat is de belangrijkste oorzaak van verzuim volgens u?
Twintig procent van het langdurig verzuim komt puur door medische aandoeningen (fysiek en psychisch). In tachtig procent van de gevallen spelen ook andere zaken een rol, zoals mantelzorg, schulden en relatie- of functioneringsproblemen. Een open aanspreekcultuur is belangrijk om uitval te voorkomen. Als een medewerker bijvoorbeeld voor zijn of haar zieke moeder zorgt, verandert dit ook de inzetbaarheid in het bedrijf. Als je dit niet bespreekbaar maakt, kan dit voor stress en verzuim zorgen. Ik merk dat veel leidinggevenden het lastig vinden om hierover het gesprek aan te gaan.


Heeft u een tip voor kleinere bedrijven?

De meeste mkb-bedrijven hebben geen HR-medewerker in dienst. Vaak handelen zij alleen bij verzuim. Toch is mijn eerste tip voor elk bedrijf en iedere organisatie, hoe klein ook: investeer in duurzame inzetbaarheid. Samen met de brancheorganisaties proberen wij hen daarbij te ondersteunen. Ik zie in de praktijk dat niet alleen het verzuim daalt, maar ook de productiviteit stijgt als een bedrijf focust op het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers. Een tweede tip: deel de kosten. Sommige kleinere bedrijven in een dorp, stad of regio regelen gezamenlijk een duurzame inzetbaarheidstraining bij ons. Dat vind ik pas echt slim investeren!

Heeft u een vraag aan Peter?

Stel hier uw vraag aan Peter*

Arbodienst

Elk bedrijf moet zich laten bijstaan door een in- of externe Arbodienst die in ieder geval de volgende taken verricht:


  • Medewerking verlenen bij het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie en adviezen geven naar aanleiding van de evaluatie
  • Het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • Bijstand verlenen bij de begeleiding van zieke werknemers​