Fysieke belasting in de sector transport en logistiek

Fysieke overbelasting veroorzaakt één derde van het totale verzuim. Deze overbelasting kan ontstaan door lichamelijk zwaar werk, maar ook door eentonig of statisch werk zoals bijvoorbeeld beeldschermwerk.

Cijfers in % van medewerkers

Bekijk hier de cijfers van andere sectoren