"Om werknemers vitaal en enthousiast te houden, is het belangrijk om aandacht te hebben voor hun levensfase"

Beste ondernemer,

Kent u de term levensfasegericht personeelsbeleid? Eigenlijk is het een ingewikkelde term voor ‘rekening houden met de levensfasen waarin uw werknemers zich bevinden’. Want om uw werknemers vitaal en enthousiast te houden, is het goed om aandacht te hebben voor hun levensfase. Bij elke levensfase horen immers bepaalde behoeften en kwaliteiten.

Veel twintigers barsten van de ideeën. U kunt dat enthousiasme belonen door daar iets mee te doen. En bied dertigers en veertigers met gezinnen de mogelijkheid om de juiste werk-privé balans te vinden. Bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met werktijden. Senioren motiveer je door hun kennis en kunde in te zetten, mogelijk als mentor van een startende werknemer.


Uiteraard verliest u daarbij de individuele behoeften niet uit het oog. De ene vijftiger is nog heel vitaal, terwijl de andere door fysieke klachten minder inzetbaar is. Juist daarom is het belangrijk om met uw werknemers het gesprek aan te gaan over hun persoonlijke behoeften.


Dat gesprek aangaan is soms lastig, voor beide partijen. U vindt het misschien moeilijk een senior aan te spreken op zijn verminderde energie. Terwijl de oudere werknemer niet durft toe te geven dat het fysiek en mentaal wat minder gaat. Maar wanneer u samen kijkt naar wat er nog wél kan, zorgt u samen voor een maximale inzetbaarheid. 

Deze Vitaal Kwartaal gaat over levensfasegericht personeelsbeleid. U leest over de verschillende kenmerken en aandachtspunten per levensfase. Personeelsmanager Jannie ter Harmsel van schoonmaakbedrijf Mensink vertelt hoe zij omgaat met de verschillende levensfasen van haar werknemers. En directeur Bas de Jager van ttif & werk, die werkgevers en personeelsmanagers traint, raadt aan vooruit te kijken en innovatief te zijn. Zeker als uw personeelsbestand vergrijst.


Als u rekening houdt met de levensfasen van uw werknemers, blijven zij duurzaam inzetbaar. Dàt is levensfasegericht personeelsbeleid!  


Chris Korver

Chris Korver is Specialist Duurzame Inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden.

Heeft u vragen over levensfasegericht personeelsbeleid? Neem contact met mij op.

Mail uw vraag