"Om werknemers vitaal en enthousiast te houden, adviseer ik om aandacht te hebben voor hun levensfase"

Beste huisarts,

Kent u de term ‘leeftijdsfasegericht personeelsbeleid’? Eigenlijk is het een ingewikkelde term voor ‘rekening houden met de levensfasen waarin uw werknemers zich bevinden’. Want om uw werknemers vitaal en enthousiast te houden, is het goed om aandacht te hebben voor hun levensfase. Bij elke levensfase horen immers bepaalde behoeften en kwaliteiten.

Twintigers zijn op zoek naar uitdaging, naar vernieuwing. Dertigers en veertigers met gezinnen zoeken de juiste balans in werk en privé. En veel veertig-plussers zijn mantelzorger, wat een bepaalde mate van flexibiliteit vergt.


Uiteraard verliest u de individuele behoeften niet uit het oog. Niet iedereen heeft een gezin of is mantelzorger. Juist daarom is het belangrijk om met uw werknemers het gesprek aan te gaan over hun persoonlijke behoeften en inzetbaarheid.


Dat gesprek aangaan is soms lastig, voor beide partijen. U vindt het misschien moeilijk om u zakelijk op te stellen als werkgever. De werknemer wil u wellicht niet teveel lastig vallen met zijn of haar persoonlijke situatie. Maar wanneer u hierin samenwerkt, zorgt u samen voor een maximale inzetbaarheid.

Deze Vitaal Kwartaal gaat over leeftijdsfasegericht personeelsbeleid. U leest over de verschillende kenmerken en aandachtspunten per levensfase. Arbeids- en organisatiedeskundige Peter Lijster van Zorg voor de Zaak vertelt hoe hij huisartsen traint om de inzetbaarheid in alle levensfasen van de werknemers te bespreken. En directeur Bas de Jager van ttif & werk, die werkgevers en personeelsmanagers traint, raadt aan vooruit te kijken en innovatief te zijn.


Als u rekening houdt met de levensfasen van uw werknemers, blijven zij duurzaam inzetbaar. Dát is leeftijdsfasegericht personeelsbeleid! 


Chris Korver

Chris Korver is Specialist Duurzame Inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden.

Heeft u vragen over leeftijdsfasegericht personeelsbeleid? Neem contact met mij op.

Mail uw vraag