Hoe veilig en gezond is uw praktijk?

55%
had in 2016
geen RI&E

600
slachtoffers per dag van een
arbeidsongeval

1/3

van arbeidsongeval
slachtoffers is (tijdelijk)

arbeidsongeschikt

RI&E

verhoogt de

productiviteit

1 miljoen

Nederlanders hebben last van burn-out klachten

Werkstress

is de grootste oorzaak van

psychisch verzuim

Een veilige en gezonde werkomgeving verlaagt het verzuim en geeft een hogere productiviteit. Een risico-inventarisatie en ‑evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s op de werkplek. Het gaat hierbij om lichamelijke én psychische risico’s. Een RI&E is het startpunt voor een gerichte verbetering van de arbeids­omstandigheden.

Belangrijke risico’s voor huisartsen

De belangrijkste stressfactoren zijn een hoge werkdruk, ongewenst gedrag door collega’s (pesten of seksueel ongewenst gedrag) en agressie of verbaal geweld tijdens het werk. Hoge werkdruk is een belangrijke factor, omdat vrijwel iedereen werkdruk ervaart. Veel administratie en onregelmatige diensten zijn belangrijke oorzaken. Ongewenst gedrag en agressie komen gelukkig minder voor, maar hebben wel een hele grote invloed op degene die dit meemaakt. (bron)

Zeshonderd slachtoffers van een arbeidsongeval per dag

Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat uitzendkrachten extra aandacht nodig hebben. Zij hebben zes keer zoveel ongevallen tijdens het werk als het gemiddelde van de beroepsbevolking. (bron)

RI&E verhoogt de productiviteit van werknemers

Hogere werknemerstevredenheid leidt tot hogere productiviteit en minder verloop. Daarmee draagt RI&E ook bij aan structurele kostenbesparingen met lagere verzuimkosten en minder proces­onderbrekingen, zoals het vervangen van personeel. (bron)

Definitieve wijzigingen per 1 juli 2018

Een RI&E is wettelijk verplicht sinds 1994. De wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 heeft 2 gevolgen voor de RI&E.


  • Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/ arbodiensten voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de vernieuwde Arbowet.
  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten per 1 juli 2018 één of meerdere preventie-medewerkers aanstellen.

Deel dit artikel