Ingrid van Oosterhout

Productmanager bij Keerpunt

Expert aan het woord

Keerpunt ondersteunt werkgevers bij een veilige werksfeer

Werkgevers die arbodienstverlening afnemen bij Nationale-Nederlanden, kunnen van re-integratiespecialist Keerpunt hulp krijgen bij het uitvoeren van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Keerpunt kan een risico-inventarisatie toetsen, maar ook begeleiden van het in kaart brengen van de risico’s tot het maken van een plan van aanpak. Ingrid van Oosterhout, product­manager bij Keerpunt, legt uit hoe belangrijk een RI&E is voor gezonde, positieve en productieve werknemers.

Ingrid van Oosterhout

Productmanager bij Keerpunt

‘Uitval kun je voorkomen door de risico’s in kaart te brengen en te analyseren.’

Een jaarlijkse check helpt

‘Met grotere werkgevers maken we ieder jaar een operationeel plan. Wat kunnen we doen om verzuim (verder) te verlagen of te beheersen? Risico-inventarisatie is een vast onderdeel van zo’n operationeel plan. Want uitval kun je voorkomen door de risico’s in kaart te brengen en te analyseren.’ Bedrijven met minder dan 25 werknemers die een erkend RI&E-instrument gebruiken, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft een werkgever werknemers in dienst voor minder dan 40 uur per week in totaal, dan hoeft hij alleen de Checklist gezondheidsrisico’s in te vullen.

Maak risico’s bespreekbaar

‘Langdurig verzuim is vaak een gevolg van hoge psychosociale arbeidsbelasting. Hoge werkdruk of pesten op het werk bijvoorbeeld. Zulke risico’s zijn moeilijk te doorgronden, omdat ze minder concreet en tastbaar zijn dan bijvoorbeeld een gammele steiger. Ze zijn wel heel belangrijk, want ze veroorzaken veel verzuim. De gestandaardiseerde vragenlijsten uit de risico-inventarisatie helpen om ook deze factoren inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Daarmee is het een heel krachtig instrument.’

Op zoek naar de kern van het probleem

‘Keerpunt werkt alleen met bewezen methodes en hoogopgeleide re-integratiespecialisten. Ons arbeidsdeskundig casemanagement gaat verder dan alleen een vinklijst afwerken. We onderzoeken per persoon de oorzaak  van het verzuim. Zo pakken we de kern van het probleem aan en komen we samen tot de juiste oplossing. Dat is het beste voor de werknemer, voor de werkgever én voor de verzekeraar.’

Een veilige werksfeer creëren

‘Eigenlijk gaat RI&E over het contact tussen mensen. Met als doel om een veilige werksfeer te creëren waarin werkgever en werknemer zich allebei prettig voelen. Soms helpt het wanneer een externe partij objectief meekijkt en ideeën voor verbetering aandraagt, maar een werkgever en werknemer moeten het samen doen. In een gezond bedrijf zijn de werknemers ook gezonder, positiever en productiever. Het doen van een risico-inventarisatie is een effectief hulpmiddel om de mens centraal te stellen.’

Deel dit artikel