Volgende editie:

Vier generaties op de werkvloer

Februari  2017

Doordat mensen langer doorwerken, zijn er nu vier generaties op de werkvloer. Deze generaties hebben verschillende behoeften. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Een kijkje in de behoeften, wensen en valkuilen van de verschillende generaties.


Heeft u suggesties of wilt u een bijdrage leveren aan deze editie? Neem dan contact met ons op.

Colofon

Dit is een uitgave van:


Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen N.V.
Prinses Beatrixlaan 35
­2595 AK Den Haag


Alle rechten voorbehouden, november 2016,
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.
(statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 27023707
​​​​​​​

Bekijk de vorige edities van Vitaal Kwartaal

Disclaimer

Mail uw suggestie

Disclaimer

Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie in dit online magazine correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Nationale-Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in dit magazine en verstrekte informatie, dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. Nationale-Nederlanden sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor de inhoud en werking van andere websites op het internet waartoe de gebruiker toegang verkrijgt door middel van een doorverwijzing of hyperlink in dit magazine.​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
Nationale-Nederlanden biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van dit magazine. Evenmin staat zij ervoor in dat dit magazine te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

​Dit online magazine is ontwikkeld door of in opdracht van Nationale-Nederlanden en zijn eigendom van of in licentie van Nationale-Nederlanden. Dit magazine en de in dit magazine afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, llogo's, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit magazine.