Praktische oplossingen voor psychische problemen

Specialist François Fabrie aan het woord

Privéproblemen spelen vaak een rol bij ziekteverzuim. Praktische oplossingen geven mensen weer grip op hun situatie. “Meestal verbeteren dan ook hun psychische klachten”, stelt François Fabrie van re-integratiebedrijf BeauAvis.

BeauAvis biedt werkgevers een effectieve aanpak van ziekteverzuim door oplossingen te bieden voor problemen in de privésfeer. “Echtscheidingen en daaraan gerelateerde huisvestingsproblematiek, financiële sores, de druk op mantelzorgers, er zijn zoveel voorbeelden”, zegt François. “Mensen kunnen hierdoor hun regelvermogen verliezen. Dan functioneren ze minder, verzuimen ze vaker en re-integreren ze slechter. Als de oorzaak van de problemen niet direct ligt in fysieke of ernstige psychische belemmeringen, werkt een praktische aanpak heel goed. Met praktische oplossingen help je veel mensen al een heel eind in de goede richting.”

Praktische ondersteuning
Nog steeds ontbreekt het werkgevers vaak aan ondersteuning bij zo’n praktische aanpak, vindt François. “De bedrijfsarts kan wel doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of psycholoog, maar bij sociale, juridische of financiële problemen zijn veel werknemers meer gebaat bij praktische ondersteuning. Ik wil niet generaliseren, maar veel bedrijfsmaatschappelijk werkers en psychologen pakken alleen psychosociale klachten op. Als mensen financiële problemen hebben, worden ze vaak doorverwezen naar de gemeente of de kredietbank. Vervolgens lopen mensen vast in de ambtelijke molen. Ze krijgen te maken met wachtlijsten en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit lost de oorzaak van het probleem niet op en de werkgever blijft zitten met een werknemer waarmee het niet goed gaat en die regelmatig verzuimt.”

Problemen signaleren
Werkgevers kunnen volgens François zelf de regie houden op verzuim dat voortkomt uit privéproblemen. “Hou de drempel laag en zorg dat je goed benaderbaar bent voor werknemers. Sta open voor signalen die de werknemer afgeeft. Bijvoorbeeld gedragssignalen zoals besluiteloosheid, concentratieproblemen, zich terugtrekken of snel geïrriteerd raken. Regelmatig een voorschot vragen op salaris of vakantiegeld; een overdreven bereidheid om over te werken of te werken op tijdstippen met een onregelmatigheidstoeslag. Het kunnen signalen van financiële problemen zijn. De werknemer kan ook fysieke signalen afgeven zoals misselijkheid, vermoeidheid of hartkloppingen. Andere signalen zijn van meer psychologische aard, zoals neerslachtigheid, frustratie, achterdocht en een slachtofferrol aannemen. Bied een luisterend oor, toon medeleven, maar raak niet teveel emotioneel betrokken. Werknemers zijn er vaak bij gebaat als ze de ruimte en de rust krijgen om zelf hun problemen op te lossen. Maar maak afspraken en houd contact. Als de werknemer er zelf niet uitkomt, schakel dan hulp in van een dienstverlener.”

Financiële en emotionele begeleiding
BeauAvis heeft zo al veel mensen verder geholpen, stelt François. “Zo hebben we een dame geholpen die in de horeca werkte, maar al een jaar ziek thuis zat. Haar ex-partner had haar in de financiële problemen gebracht. Bovendien was haar moeder overleden, waardoor ze emotioneel instabiel was en niet meer in staat was om alles zelf te regelen. We hebben haar financiën in kaart gebracht en een bewindvoerder en een advocaat ingezet voor schuldsanering en de juridische afwikkeling van de zaak. Dit gaf haar rust waardoor zij ook haar emotionele trauma kon verwerken. Ook hiervoor hebben we hulp geboden. Ze is nu zo ver dat ze weer re-integreert. Een ander voorbeeld is een doktersassistente die vaak verzuimde en vervolgens moeilijk te bereiken was. Ze kampte met een combinatie van financiële en psychosociale problemen. We hebben haar financiën weer op orde gebracht en ervoor gezorgd dat ze goede begeleiding krijgt van bedrijfsmaatschappelijk werk. In gesprekken met de artsenpraktijk en de werkneemster is een aantal werkafspraken aangepast. Zij is weer volledig aan het werk gegaan.”

Gezonde sociale controle
De invloed van privéproblemen van werknemers raakt volgens François zowel het MKB als grote bedrijven. “Over het algemeen zijn MKB-bedrijven kwetsbaarder, omdat de werknemers het meteen merken als een collega niet functioneert of wegvalt. We leven in een participatie­maatschappij en dat legt niet alleen druk op mensen die bijvoobeeld mantelzorger zijn. Daarbij hoort ook het besef dat iedereen binnen de organisatie zijn steentje bijdraagt aan het welzijn van collega’s. Een bedrijfscultuur met een gezonde sociale en collegiale controle past hier heel goed bij.”

François Fabrie is business development manager bij BeauAvis, een re-integratiebedrijf dat privéproblemen vertaalt naar praktische oplossingen. BeauAvis is een van de vaste partners van Keerpunt, het re-integratiebureau van Nationale-Nederlanden.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contactmet ons op.

"Als ziekteverzuim niet direct wordt veroorzaakt door fysieke of ernstige psychische belemmeringen, werkt een praktische aanpak goed."

Mail uw vraag