"Ga open in gesprek over de levensfase"

Om werknemers gedurende elke levensfase vitaal te houden, is een open organisatiecultuur belangrijk. Dat zegt directeur Bas de Jager van ttif & werk. Zijn bedrijf adviseert werkgevers over het verbeteren van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook begeleidt het bedrijf mensen bij het vinden en behouden van passend werk.

Creatief met oplossingen
Als werkgevers vaker stilstaan bij de levensfasen van hun werknemers, dan zijn privé-situaties gemakkelijker bespreekbaar. Werknemers voelen zich dan minder bezwaard om persoonlijke informatie te delen, bijvoorbeeld als ze door mantelzorg voor een ouder tijdelijk op andere tijden willen werken. “Met effectief leiderschap en creativiteit kom je vaak tot mooie oplossingen”, zegt Bas. 


Werknemers zijn uiteraard verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid, maar mogen steun van hun werkgever verwachten. Dertigers en veertigers worstelen vaak met de balans tussen werk en privé. Bas: “Stel, een werknemer heeft minder energie omdat haar kleine kinderen vijf keer per nacht wakker worden. Dan is het belangrijk dat u dit als werkgever met haar bespreekt. Hou het eerst zakelijk: ‘We hebben een arbeidsovereenkomst. Jij krijgt salaris en daar staat een bepaalde inspanning van jouw kant tegenover.’ Daarna kunt u samen naar een oplossing zoeken. Bijvoorbeeld door thuiswerken mogelijk te maken, of te werken op basis van resultaat in plaats van op aanwezigheid.”


Vergrijzing
Levensfasegericht personeelsbeleid betekent voor Bas vooral: kijken naar de mogelijkheden van werknemers. Door open gesprekken te voeren, krijgt u beter inzicht in de kwaliteiten en ambities van werknemers. “Senioren kunnen hun ervaring en kennis overdragen, maar willen soms ook zelf nieuwe dingen leren. Een cursus of vervolgopleiding loont zeker. Ze werken immers nog tien tot vijftien jaar.”


In bepaalde sectoren gaat de vergrijzing snel. De gemiddelde leeftijd in bedrijven stijgt, doordat de instroom van jongeren achterwege blijft (ontgroening) en werknemers langer werken door de stijging van de pensioenleeftijd. “Dat zet druk op bedrijven in bijvoorbeeld de bouw- en transportsector. In sommige cao’s staat dat werknemers vanaf 55 jaar geen nachtdiensten meer hoeven te draaien. Wees u daar bewust van. Voor welke werknemers heeft dat gevolgen en wat betekent dat voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering? Als u niets doet, moeten jongere werknemers dat gat opvangen. Dat kan hen teveel worden.”


Financiële planning
Bas vindt het belangrijk dat werkgevers buiten de gebaande paden kijken. “Vaak zeggen werkgevers: ‘Alles functioneert toch?’ Maar hoe houdt u dat zo? En welke investeringen moet u doen om te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Iemand die in een koelcel werkt, krijgt na tien jaar last van zijn gewrichten. Ik wijs een werkgever op zo’n risico en adviseer hem dat in elk geval binnen vijf jaar met deze werknemer te bespreken. Heeft de werknemer nog andere ambities? Misschien kan de werkgever hem loopbaanadvies, omscholing of andere werkzaamheden bij het bedrijf aanbieden.” 


Ook een goede financiële planning hoort bij een levensfasegericht personeelsbeleid, vindt Bas. Omdat oudere werknemers vaak aan het einde van een salarisschaal zitten, ontvangen ze een relatief hoog salaris. “Werknemers met hun pensioen in zicht willen mogelijk best een stapje terug doen in verantwoordelijkheden en salaris. U kunt als werkgever het gesprek over demotie, het verminderen van taken en verantwoordelijkheden, met deze werknemers best aangaan. Misschien zegt een 60-plusser wel: ‘Het valt me inderdaad zwaarder’ en waardeert hij dat hij een stapje terug kan doen in verantwoordelijkheden en uren. Wij leren werkgevers om het gesprek met werknemers hierover aan te gaan. Tegelijkertijd ondersteunen wij de oudere werknemers in het houden van passend werk. Het is belangrijk dat zij hun wensen en mogelijkheden blijven aangeven. Dat resulteert in een gewenste werksituatie voor zowel werkgever als werknemers. Daar doen we het voor!”

Bent u benieuwd of 'ttif & werk' u ook kan helpen? Neem gerust contact met ons op. 

Mail uw vraag

"Senioren kunnen ervaring en kennis overdragen, maar willen soms zelf ook iets nieuws leren"