In het nieuws

Pen, papier en loep

Duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker in cao's

Lees meer

Demotie is geen taboe voor werknemers

Lees meer

Meer generaties op de werkvloer, meer verschillen 

Lees meer

Directeur tegen HR-manager: ‘Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?’

​HR-manager: ‘Wat als we het niet doen en ze blijven?’

Bron: OMdenken

Duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker in cao's

Vier op de vijf in 2015 afgesloten cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid. Vooral regelingen over flexibele inzet en werkuren zijn populair. Ook maken de sociale partners steeds vaker afspraken waar werknemers die mantelzorg verlenen baat bij hebben. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN, die als arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers betrokken is bij de 900 cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen die binnen Nederland bestaan. Ook in 2016 zal duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp van gesprek zijn tussen werkgevers en werknemers, verwacht AWVN. Wie aan de slag gaat met de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de werknemers, plukt daar direct de vruchten van. Het werkplezier stijgt, het ziekteverzuim daalt en de arbeidsproductiviteit verbetert.


Bron: Arbopoltaal

Meer generaties op de werkvloer, meer verschillen

Met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er steeds vaker vier generaties aan het werk op de werkvloer. Uit The workforce view in Europe 2015/2016 van ADP blijkt dat dit regelmatig voor problemen zorgt. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 11.000 werknemers uit acht belangrijke economieën van Europa, onder wie 1500 Nederlanders. Een belangrijk struikelblok is een verschil van inzicht over de aanpak van zaken. Daarnaast hebben jongere werknemers soms de opvatting dat oudere collega’s langer doorwerken, waardoor nieuw talent weinig ruimte krijgt.


Maar er is ook waardering voor de ervaring van oudere werknemers. Zo zegt 39% van de Europese beroepsbevolking dat leidinggevenden zich zorgen maken over het verlies van talent en kennis, naarmate meer werknemers met pensioen gaan. Werkgevers zouden meer kunnen doen om de kennis en ervaring van oudere werknemers te benutten.


Bron: ADP

Mensen aan tafel

Demotie is geen taboe voor werknemers

Het is een heikel onderwerp: demotie, oftewel degradatie. Werkgevers durven het nauwelijks aan te snijden. Zij associëren het vaak met een strafmaatregel. Toch staan sommige werknemers open voor demotie, zeker als het past in hun levensfase.


Zo willen ouders met jonge kinderen – zolang de kinderen veel zorg nodig hebben – vaak best een stapje terug doen. Ook voor sommige mantelzorgers komt dat tijdelijk goed uit. En veel oudere werknemers zijn ook bereid tegen een lager salaris op een lager niveau door te werken. Zeker als dat leuker werk oplevert. 


Bron: mejudice

Cursus duurzame horeca

Duurzaamheid is trendy. Een duurzame bedrijfsvoering maakt uw horecabedrijf aantrekkelijker voor bestaande gasten. Ook kunt u nieuwe doelgroepen aanboren. Bovendien kunt u met een duurzame bedrijfsvoering veel kosten besparen. Bij de cursus ‘Duurzame horeca & rendement’ van KHN-Bedrijfsadvies en Smaackmakers Incorporated, leert u in één dag welke maatregelen u in uw bedrijf kunt treffen om duurzamer te werken.


Tijdens de cursus leert u onder meer over de acht principes voor duurzaam eten, hoe u uw eigen menukaart verduurzaamt en hoe u duurzaamheid inzet om uw gasten te binden en te boeien. Ter inspiratie proeft u innovatieve en verrassende producten bij de duurzame lunch. De training is speciaal voor KHN-leden en hun werknemers. U kunt zich nog inschrijven voor de sessie van 25 april. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.