Feiten en cijfers over verzuim in het Horeca Verzuimloket

Percentage rokers in 2001: 21%. In 2012 was dit 23%.

Verzuim in de horeca ligt relatief laag

Het landelijke verzuimpercentage lag in 2014 op 3,7%, in de horecabranche op 2,0% en in het Horeca Verzuimloket op 1,7%.

Serveerster

Fysieke klachten komen het meest voor

Fysieke klachten zijn de meest voorkomende klachten gevolgd door griep, algemene medische klachten en mentale klachten.

Man op hometrainer

De gemiddelde verzuimduur stijgt met het stijgen van de leeftijd

Het Horeca Verzuimloket laat zien dat wanneer oudere werknemers uitvallen, zij gemiddeld ook een langere verzuimduur hebben.

Fietsen

Psychosociale klachten zorgen voor het langste verzuim

Dat is één van de conclusies van het ​
Horeca Verzuimloket. Bij psychosociale klachten ontstaan vaak lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of hartkloppingen.

Groente en fruit

Informatie en advies zijn populair bij het Horeca Verzuimloket

In 2014 ondersteunde het Horeca Verzuimloket 1.000 leden. Zij deden gezamenlijk 900 ziekmeldingen. Ook werd via het loket veel informatie en advies gegeven over verzuimbegeleiding, preventie, re-integratie van zieke werknemers en sociale zekerheid.

Bronnen: Keerpunt (2014). Brancherapportage Horeca Verzuimloket TNO (2013). ​Nationale Arbeidsomstandigheden Enquête