Werkstress
​in de horeca

Eén op de drie werknemers in de horeca ervaart hoge werkdruk. Werkdruk is één van de factoren die stress kan veroorzaken. Samen met seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten wordt dit psychosociale arbeidsbelasting genoemd. 

Bekijk hier de cijfers per sector

* Intern betekent dat druk vanuit collega’s of leidinggevenden komt. Externe druk komt vanuit klanten. 

Cijfers ​per sector (%)

Algemeen
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 31%
Werknemers met een burn-out: 12%

Detailhandel
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 14%
Werknemers met een burn-out: 9%

Zakelijke dienstverlening
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 32%
Werknemers met een burn-out: 13%

Bouw
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 22%
Werknemers met een burn-out: 10%

Transport en logistiek
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 17%
Werknemers met een burn-out: 11%

Zorg
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 29%
Werknemers met een burn-out: 12%

Groothandel
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 31%
Werknemers met een burn-out: 14%

Horeca
Verzuim door werkdruk en/of werkstress: 28%
Werknemers met een burn-out: 12%

Bron:     TNO (2013). Nederlandse Enquête 

​               Arbeidsomstandigheden. 


​Psychosociale arbeidsbelasting 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. De Arbo-wet introduceerde dit begrip in 2007. Onder PSA wordt in de Arbo-wet verstaan: “factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Het gaat hierbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.